Over NBV aan Tafel Zomeravondsessies | Strijbeek

NBV aan Tafel Zomeravondsessies | Strijbeek

Met genoegen informeren wij je over  “NBV aan Tafel”, het project waarin het landelijk bestuur de dialoog opzoekt met lokale bestuursleden.

Dit initiatief is ontstaan uit de wens van het bestuur om de samenwerking tussen het landelijke en lokale niveau binnen onze vereniging verder te versterken. Door ontmoeting te organiseren wil het bestuur meer inzicht krijgen in de uitdagingen en kansen die plaatshebben binnen onze lokale bijenhoudersverenigingen. Het bestuur oriënteert zich er op hoe zij als landelijke vereniging hieraan het beste kan bijdragen.

Binnen  NBV aan Tafel zal het landelijk bestuur in eerste instantie in twee bijeenkomsten online in gesprek gaan met lokale bestuurders (3 en 11 april 2024). Op 1 juli, 3, 10, 18 en 24 september van dit jaar gaan de leden van het landelijk bestuur ook fysiek op pad en bezoeken ze vijf verschillende locaties, met als doel ontmoeting open en constructieve uitwisseling van gedachten en ideeën.
Het project sluit af met een grote vrijwilligersdag, waarop verschillende interessante workshops worden verzorgd (voor websitebeheerders, tot bestuursleden, tot een meet&greet met de specialisten Bijengezondheid enzovoort).

Wij zien NBV aan Tafel als een belangrijke stap om een beter beeld te krijgen van wat er binnen de lokale verenigingen speelt en om de dienstverlening van de landelijke organisatie hierbij zo goed mogelijk te laten aansluiten.

Jouw bijdrage, door je deelname, door je kennis en ervaring als lokale bestuurder, is zeer waardevol.

Wij nodigen je daarom van harte uit om deel te nemen aan deze gesprekken en kijken uit naar de mogelijkheden die deze uitwisseling zal bieden om onze gezamenlijke doelstellingen te realiseren.

Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden Nee, ik kom niet

Prijzen

Enkel te bezoeken voor lokale bestuurders uit de betreffende regio.