Over NBV Ledenraad

NBV Ledenraad

1. Opening en vaststellen agenda - Wijnand Lodder, voorzitter (9.30-9.35 uur)

2. Concept verslag LR 18 november 2023 - Wijnand Lodder, voorzitter (9.35-09.50 uur) (bijlage 1) | vaststellen

3. Mededelingen vanuit het bestuur - Wijnand Lodder, voorzitter (9.50-10.30 uur) | informeren De mededelingen worden vooraf uitgewerkt en aan de Ledenraad toegezonden of ter hand gesteld tijdens de vergadering. Er is ter vergadering gelegenheid tot het stellen van vragen en uitwisseling.

- Contact LNV

- Bijenkastregistratie

- Imkersoverleg

- Aziatische hoornaar

Korte koffie-break

10.30 – 10.45 uur

4. Voorstellen nieuwe directeur NBV – Casper Baan (10.45 – 11.00 uur||informeren

5. 5a Financieel verslag 2023 - Jan Bruurs (11.00 – 11.45 uur) (bijlage 2) |goedkeuren

De Ledenraadsleden worden gevraagd om vragen over het Verslag uiterlijk maandag 17 juni a.s. schriftelijk in te dienen bij de penningmeester (jjambruurs@zeelandnet.nl)

5b Verslag van de Kascontrolecommissie - Jeen Geertsma (11.45 – 11.55 uur) (bijlage 3) |besluiten

6. Benoeming nieuw lid van de Kascontrolecommissie (11.55 – 12.00 uur) |besluiten

De benoemingstermijn van Eckhard Sambeth is voorbij en er dient een nieuw lid van de Kascontrolecommissie benoemd te worden.

7. NBV aan tafel 2024 – stand van zaken - Wijnand Lodder (12.00 – 12.15 uur (bijlage 4) |informeren

Lunchbuffet

12.15 uur – 12.45 uur

8. Statuten Nederlandse Bijenhoudersvereniging – door W. Lodder (12:45 – 13.00 uur) (bijlage ter vergadering)|informeren

9. Bestuurssamenstelling, door Wijnand Lodder (voorzitter) | informeren (13.00 – 13.15 uur)

Jan Bruurs is volgens het rooster aftredend en stelt zich herkiesbaar voor een laatste termijn van drie jaar.

10. Rondvraag (13:15 – 13.45 uur)

11. Sluiting (14.00 uur)

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.